niedziela, 16 października 2011

III RP – niepodległa?

_________________________________________________________________________________

Proklamowana z wielką pompą – gdy rząd się wyheblował z okrągłego stołu – nasza III RP okazała się państwem chorym, skorumpowanym a dalej nafaszerowanym peerelowską agenturą. III RP była jak znoszone palto przenicowane na drugą stronę, z nową etykietką, choć do przeróbki użyto starych nici. Niebawem okazało się też jak głęboki był stopień jej korupcji, a warszawski pisarz Marek Nowakowski określił ją jako „gnojówkową”. Nie mógł się mylić, mając w stolicy dobry punkt obserwacji. Warszawskie układy (a także jądro Układu) zawsze znjadowały oparcie na gruncie stolicy, można powiedzieć, że pływały w jej osoczu. A jak przedstawia się sprawa suwerenności? Czy III RP jest rzeczywiście niepodległa? Proklamowano ją jako wolną i niepodległą. W kościołach zatem nie śpiewano już – „Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie” – ale nową wersję tej zwrotki: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie…” Czy jednak ta nowa wersja pieśni ma uzasadnienie w rozwoju wypadków po roku 1989?

Probierzem mogłaby tu być jedna ważna kwestia: rozliczenie byłej agentury pro-sowieckiej. Jej najwyższym członem był generał Jaruzelski, a zatem jeżeli trybunały III RP nie są w stanie osądzić ani skazać tego człowieka, odpowiedzią jest to, że III RP nie jest niepodległa. I ten stan rzcezy trwa już bez mała lat osiemnaście, a procesu nie popchnęło do przodu nawet ujawnienie starych teczek, z których wynika, że Jaruzelski jako agent „Wolski” pracował dla sowieckiego wywiadu.
 Niech więc nikt nam nie wmawia, że nasza III RP jest suwerenna, jeśli nie można przeprowadzić procesu przeciwko generałowi oraz jego klice. Ah, zresztą jaka to „nasza” III RP? Powołano ja przecież do istnienia w interesie peerelowskiej nomenklatury, a nie dla duchowego komfortu czy dobra obywateli. I dalej owa III RP służy byłym aparatczykom z PRL-u, a także nowych oligarchom. Podobnym oszustwem były niedawne narodziny Platformy Obywatelskiej, która pod tym złudnym szyldem służy interesom oligarchów. Obywatele III RP odkryją to niestety zbyt późno – dopiero w czasie rządów PO – a głosy oddali nieopatrznie w październiku. 
Doprawdy, październik fatalny to miesiąc dla polskiego narodu. Jak nie rewolucja, to restauracja sił dawnego porządku z oczywistą szkodą dla demokracji. Idzie epoka lodowcowa, a chociaż nie będzie ona zbyt długotrwała (bo tylko cztery lata), to jednak w tym okresie zahamuje pozytywne procesy, rozpoczęte za kadencji PiS-u. Przypuszczalnie nawet zamrozi walkę z korupcją, zamrozi lustrację i dekomunizację. W naszych dziejach bodaj raz miesiąc październik przyniósł nam odwilż, a też nie trwała ona długo.

Ale co z procesem Jaruzelskiego? Obrońcy generała perorują, że stan wojenny był konieczny, by zapobiec sowieckiej interwencji. Bardzo to problematyczne. Warto sięgnąć do ksiązki Gabriela Meretika „Noc generała” (W-wa, Wyd.Alfa 1989), która pierwotnie ukazała się w Paryżu. Jej autor spędził w Polsce kilkanaście lat, naszą sytuację geopolityczną zna zatem doskonale. Znał też wiele szczegółów zza naszej wschodniej granicy. Przywództwo Kremla wahało się, było rozbite. Andropowo uważał ponadto, że koszty interwencji byłyby zbyt wysokie. Większość generałów sowieckich sądziła, że nie da się prowadzić dwóch wojen interwencyjnych – w Afganistanie oraz w Polsce. W tej sytuacji Breżniew wahał się, choć niektórzy ideolodzy (jak Susłow, Kirilenko) podkreślali zagrożenie wynikające z polskiej insurekcji „Solidarności”. Meretik konkluduje : „ Ponieważ owa grupka ( Breżniew, Gromyko, Ustinow, Susłow, Andropow, Czernienko ) była podzielona, można przypuszczać, iż w roku 1981 przywódcy Kremla byli w istocie skłonni dać Polakom szansę rozwiążania własnego kryzysu” ( str.161).
Szansę tę generał Jaruzelski wykorzystał jednak wyłącznie dla ogłoszenia stanu wojennego, dla ratowania reżimu PZPR – a nie dla dobra całego społeczeństwa. Być może jako agent sowiecki nie czuł więzi z polskim narodem, być może działał zastraszony przez cały kontekst długotrwałej sowieckiej okupacji. Prawdopodobnie musiał wprowadzić stan wojenny dla ocalenia władzy PZPR, a partyjni dygnitarze (zatem jego kamraci!) wywierali na niego naciski w tym kierunku. W takim kontekście organizatorzy stanu wojennego potraktowali hipotetyczną sowiecką groźbę interwencji jako wygodne polityczne alibi dla obrony pozycji reżimu PZPR. Wszystkie te wątpliwości wyszłyby możę na jaw podczas procesu, jednak zbyt liczne i wpływowe były kadry obrońców generała. Od Michnika (i jego lobby) po innych generałów, resort Kiszczaka czy autorytety grubej kreski. Niemożność osądzenia i skazania generała Jaruzelskiego stanowi ważny sygnał, że nasza niepodległość stoi pod znakiem zapytania. Dlatego rząd PiS-u dokonał oczyszczenia WSI, które przez długie lata służyło interesom Moskwy. W odwecie układ III RP przystąpił do brutalnej ofensywy, blokując budowę IV RP. Resztę znamy z dni przedwyborczych, a także z dni po samych wyborach. Wypada więc zapytać – a jak teraz będzie wyglądać nasza niepodległość ?

Zacytujmy zatem Tuska, który raczył kiedyś określić Polskę jako kraj, „który wynajął sobie w Europie pokój przechodni a przez dziesięć wieków usiłuje urządzić się w nim z wszelkimi wygodami i ze złudzeniem pokoju z osobnym wejściem, wyczerpując całą swą energię w kłótniach i walkach z przechodzącymi” (nr.11/12 „Znak”, 1987).
Jak widać Tusk odmawia Polakom praw, które immanentnie przynależą wszystkim nacjom świata – a zatem prawa do urządzenia własnego ustroju, a nawet prawa do obrony przed inwazjami. A naszą walkę w obronie przed najeźdzcami definiuje jako „kłótnie” czy „walki z przechodzącymi”! Godne uwagi są też majaczenia Tuska o wynajęciu sobie pokoju (u kogo?), podczas gdy same wyroki dziejów przyznały nam terytorium w dorzeczy Wisły. Poglądy Donalda Tuska nie wróżą właściwego podejścia do kwestii suwerenności III RP, zdradzają jego wyraźną niechęć do Polski, a nawet wyczuwalną nienawiść. 
I ktoś taki ma być premierem polskiego rządu ?? Ktoś taki zasługuje wyłącznie na powszechne veto.
_________________________________________________________________________________